Een klassiek woonkrediet

Met een klassiek woonkrediet betaalt u elke maand een vast bedrag terug dat bestaat uit een deel kapitaal en een deel interesten. De terugbetaling van het krediet kunt u spreiden over een periode die u zelf bepaalt - tussen 5 en 30 jaar. Door deze maandelijkse afbetalingen weet u precies wat u te wachten staat. Bovendien kunt u genieten van een aanzienlijke belastingvermindering.

Type rentevoet
- Vast: de rentevoet blijft ongewijzigd gedurende heel de looptijd (maximum 20 jaar) van het krediet
- Variabel: de rentevoet kan wijzigen gedurende de looptijd, maar u kunt het tijdstip van de renteherziening vooraf zelf bepalen. Het systeem werkt als volgt:

- de variabiliteit: 5/5/5 of 10/5/5 slaan op het tijdstip waar een eventuele herziening kan    gebeuren. bij 5/5/5 elke 5 jaar en 10/5/5 betekent dat de eerste 10 jaar niets verandert, maar wel na 10, 15 en 20 jaar.

- de Cap - floor* beperkt de hoogte van de renteverandering. Zo zal een cap +3 % de oorspronkelijke rentevoet over de volledige duurtijd van het krediet niet meer kunnen doen stijgen dan 3%. Een cap +3% beperkt de herziening tot 3% tegenover de rentevoet bij aanvang. Indien de nettorentevoet op uw hypothecair krediet lager is dan 3%, zal de cap en floor beperkt worden in functie van uw netto rentevoet.

*cap en floor: bepalende tunnelgrenzen waarbinnen de rentevoet op uw woonkrediet kan veranderen. Voor meer uitleg verwijzen wij u graag naar de prospectus.

Looptijd van het krediet
Als algemene regel geldt: hoe langer de duurtijd, hoe meer intresten, hoe duurder het krediet. Maar hoe langer de duurtijd, hoe lager de maandlast. De duurtijd zoveel mogelijk beperken in functie van uw financiële situatie is dus de boodschap.

Wederopname
Met een kredietopening kunt u het reeds terugbetaalde kapitaal van het krediet op een later moment nog eens opnemen, en dit zonder notaris- en registratiekosten. Deze mogelijkheid kan zeer nuttig zijn als u bijvoorbeeld beslist uw woning te renoveren.