Een schuldsaldoverzekering

Bij een hypothecair krediet gaat u de verbintenis aan om alles terug te betalen. Om de betalingen te verzekeren bij een vroegtijdig overlijden kunt u een schuldsaldoverzekering afsluiten, dit is een extra waarborg voor de kredietgever. De meeste kredietmaatschappijen zullen u dat trouwens opleggen bij het aangaan van uw krediet.

Indien u in de loop van het contract komt te overlijden, wordt het saldo van het openstaande krediet volledig terugbetaald aan de kredietinstelling. De kredietgever zal steeds een verzekering tegen overlijden vragen (schuldsaldoverzekering) van 100% van het kredietkapitaal. Bent u als kredietaanvrager met 2 personen dan kan u zich elk voor 100% verzekeren. Hierdoor zal na uw overlijden uw partner géén kredietlasten meer moeten dragen.

U mag vrij kiezen bij welke instelling u uw schuldsaldoverzekering afsluit. Dat moet dus niet noodzakelijk bij de maatschappij waar u uw krediet afgesloten hebt.

De bepaling van de premie hangt af van verschillende factoren :

• het verzekerde kapitaal
• de leeftijd van de verzekerde
• de duurtijd van het contract
• het rookgedrag van de verzekerde
• de wijze van premiebetaling

Bovendien maakt de slimste schuldsaldoverzekering optimaal gebruik van de mogelijkheden tot fiscale optimalisatie. Zo is niet alleen uw hypothecaire krediet optimaal beschermd maar profiteert u ook nog eens van alle fiscale mogelijkheden!