Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Als zelfstandige ontvangt u NIETS gedurende de eerste maand arbeidsongeschiktheid. Maar ook van de bedragen daarna schrikt u vast: u krijgt als alleenstaande zelfstandige maar 983,84 euro* per maand. En als gezinshoofd met gezinslast moet u met 1.283,10 euro* rondkomen. Anders gezegd: u kunt het zich als zelfstandige niet permitteren lange tijd buiten strijd te zijn.

Met de polis gewaarborgd inkomen krijgt u maandelijks een bedrag uitgekeerd, tot u opnieuw kan werken. Of in het ergste geval tot u met pensioen gaat of op een andere eindvervaldag van uw polis.

100% Zekerheid
Het principe is heel eenvoudig: met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig als u straks door een ongeval of door ziekte wordt getroffen. Die premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.
In principe volstaat een medische vragenlijst: geen onderzoek nodig voor een verzekerde jaarrente onder € 25.000 indien u jonger bent dan 46 jaar.
Uw premies zijn fiscaal aftrekbaar: U mag ze voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroepskosten.
Premieteruggave: P&V betaalt u de premies voor deze verzekering terug zolang u
arbeidsongeschikt blijft. Zo kunt u uw volledige uitkering gebruiken voor andere uitgaven.

Uitgebreide en wereldwijde dekking
Verzekerd voor elk ongeval, waar en wanneer het u ook overkomt, ook in uw vrije tijd;
Maandelijkse uitkering: P&V betaalt u een maandelijkse som zodra en zolang u
meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Dat doen we tot aan uw pensioenleeftijd of op een andere vervaldag van uw polis als u blijvend arbeidsongeschikt bent. De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van  arbeidsongeschiktheid (vanaf 67% hebt u recht op een volledige uitkering).

Stel uw dekking zelf samen
• kies zelf wanneer u de premie wilt betalen: driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks
• kies voor een constante rente of een  jaarlijkse geherwaardeerde rente;
• bepaal zelf uw verzekerde rente
• bepaald zelf uw eindvervaldag: 55, 60 of 65 jaar;
• kies voor een wachttijd van 30 dagen of een eigen risicotermijn van 30, 60, 90, 180 of 360 dagen.

Download hier onze brochure 'Een inkomen, wat er ook gebeurt'

*Berekend op basis van de Riziv-cijfers 2011.