Individuele Pensioen Toezegging (IPT)

Zelfstandigen die met een vennootschap werken kunnen een Individuele Pensioentoezegging (IPT) onderschrijven. Dat is een levensverzekering die voor de zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwt.

• Fiscaal interessant
De premies worden gestort door de vennootschap en kunnen fiscaal afgetrokken worden als beroepskosten. Zo betaalt uw vennootschap minder belastingen. De premies voor groepsverzekering en IPT worden bovendien niet beschouwd als loon, en zijn dus vrijgesteld van sociale bijdragen. Ook bij de uitbetaling van het kapitaal is er een interessante fiscale regeling. Onder meer deze gunstige fiscaliteit op de einddatum maakt een IPT dus aantrekkelijker dan een loonsverhoging die u zichzelf zou toekennen vanuit de firma.

• Veilig
De bedrijfsleider is de rechtstreekse begunstigde van het kapitaal. Dat betekent dat u er sowieso recht op hebt, ook als u het bedrijf verlaat of als het bedrijf failliet zou gaan.

• Maatwerk
Wanneer een vennootschap meerdere zaakvoerders heeft, dan is het perfect mogelijk om voor elk van hen een IPT af te sluiten. De waarborgen kunnen individueel aangepast worden, in functie van de wensen en verwachtingen: hoeveel premie wordt er betaald, welke aanvullende waarborgen worden er opgenomen,… ?

• Een handig instrument voor het verwerven van onroerend goed
Op elk moment kan de begunstigde het opgebouwde kapitaal gebruiken als waarborg of voor de wedersamenstelling van een hypothecaire lening. De enige voorwaarde is dat het goed zich in de Europese Economische Ruimte bevindt. Dit is geldig zowel voor de aankoop van een onroerend goed, als de bouw of de renovatie ervan, zelfs als het om een tweede verblijf gaat.

• Backservice
Een IPT biedt u de mogelijkheid om zelfs met terugwerkende kracht te sparen voor uw pensioen, via de backservice. Het gaat om een ‘inhaalpremie’ die wordt gestort voor de jaren die in de onderneming werden gepresteerd vóór de invoering van het pensioenplan en zelfs… voor de jaren die elders werden gepresteerd (met een maximum van 10 jaar).

• Cumul
U kunt een IPT perfect cumuleren met Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Download hier onze brochure 'Leader Plan'