Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het VAPZ is een bijzonder voordelige formule om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Iedere zelfstandige in hoofdberoep en bijberoep (indien hij/zij bijdragen betaalt als hoofdberoeper) die de pensioenleeftijd nog niet bereikt heeft, kan het VAPZ aangaan op voorwaarde dat hij of zij in orde is met de sociale bijdragen. Helpers en meewerkende echtgenoten kunnen ook de voordelen van het VAPZ genieten.

VAPZ: minder belastingen en minder sociale bijdragen.

• U recupereert tot 50 % van uw stortingen als fiscaal voordeel.
Aangezien uw jaarlijkse VAPZ-bijdragen integraal worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen, wordt de belastingbesparing berekend aan de marginale aanslagvoet, die van toepassing is op uw hoogste inkomensschijf. Zo bespaart u tot 50 % van uw stortingen.

• U recupereert tot 20 % van uw stortingen op uw sociale bijdragen.
Door de fiscale aftrek van de VAPZ-bijdragen vermindert uw netto belastbaar beroepsinkomen en dus ook de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen. Zo bespaart u tot 20 % van uw stortingen.

• Eindkapitaal beperkt belast.
Wanneer u met pensioen gaat, wordt het uitgekeerde kapitaal niet éénmalig belast tegen 10%, zoals in het stelsel van de levensverzekering, maar onder de vorm van een fictieve rente. Hierdoor voegt u ieder jaar slechts een klein deel van het eindkapitaal bij uw belastbaar inkomen en betaalt u dus een heel beperkte jaarlijkse belasting. Fiscaal is dit het meest gunstige stelsel.

• Combinatie met andere vormen van pensioenopbouw.
Indien u meer wenst te sparen en optimaal gebruik wil maken van de fiscale voordelen die de fiscus biedt, kan u uw VAPZ-contract cumuleren met elke individuele levensverzekering, pensioenspaarplan, bedrijfsleider- of groepsverzekering.

VAPZ: een aantrekkelijk rendement.

Voor elke netto storting ontvangt u een basisinterest tijdens de volledige looptijd van het contract. Voor de toekomstige stortingen geldt de interestvoet die op het moment van de storting van toepassing is.

VAPZ: twee formules

• Klassiek VAPZ
U verricht totaal vrije stortingen, zowel wat de bedragen (tussen 1 % en 8,17 % van uw netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug) als wat het ritme betreft. Met een absoluut maximum voor 2016 van 3.060,07 euro per jaar.

• Sociaal VAPZ: een uitgebreide bescherming en een maximaal fiscaal voordeel
Deze formule laat u toe om een nog groter belastingvoordeel te bekomen. Dankzij het Sociaal VAPZ kunt u tot 9,40 % (in plaats van 8,17 %) van uw netto belastbaar beroepsinkomen storten en fiscaal inbrengen, met een absoluut maximum voor 2016 van 3.520,77 euro per jaar.

Bij het Sociaal VAPZ hebt u naast het aanvullend pensioen ook een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. In geval van een economische arbeidsongeschiktheid van meer dan 67% betalen wij vanaf de 3de maand de VAPZ-premies verder in uw plaats en ontvangt u eveneens een maandelijkse rente om uw inkomensverlies te compenseren.

Download hier onze brochure 'VAPZ'