Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

Gaat u zelf bouwen of verbouwen? Dan is de verzekering ABR zeker aan te raden. Op en rond een bouwwerf en tijdens of na de werkzaamheden kunnen heel wat problemen de kop opsteken, gaande van stormschade en schade aan aanpalende panden tot vochtproblemen die opduiken een jaar na de oplevering. Uiteraard dient u in alle voorzichtigheid en doordacht tewerk te gaan. Maar loopt er toch nog iets fout op de werf, dan bent u er tegen verzekerd.
Deze verzekering dekt alle deelnemers aan de werf (de eigenaar of bouwheer, de bouwpromotor, de aannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, enz...) voor de schade die veroorzaakt wordt aan de nieuwbouw of de verbouwingen.
Het grote voordeel van deze polis is dat bij schade niet moet onderzocht worden wie aansprakelijk is. Op die manier voorkomt u dus dat uw bouwwerf stilgelegd moet worden voor lange juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers of architect, om uit te zoeken wie nu aansprakelijk is voor een bepaald schadegeval aan het bouwwerk.
Volgende zaken kunnen in een ABR-polis worden opgenomen:

• Schade aan het gebouw in oprichting of verbouwing (vb stormwind blaast een pas gemetste muur omver; een kraan van een aannemer botst tegen de gevel).
• De aansprakelijkheid ten opzichte van derden en buren. Zowel de gewone aansprakelijkheid op basis van art. 1382 en volgende als art. 544 (burenhinder) is gedekt!

"Burenhinder" of ook "foutloze aansprakelijkheid" genoemd, is een van de belangrijkste dekkingen in een ABR-polis. Even verduidelijken: stel dat iedereen (aannemer, architect,...) alle werken volgens de regels van de kunst heeft uitgevoerd en toch begint het gebouw van uw gebuur barsten en scheuren te vertonen of te verzakken. Welnu, dan is de eigenaar/bouwheer wettelijk gezien toch aansprakelijk voor die schade en zal hij/zij de gebuur moeten vergoeden. Gewoon omdat hij/zij er aan het bouwen is. Ook al werd er dus geen enkele aantoonbare fout gemaakt. Die schade is niet door andere standaardpolissen zoals de familiale verzekering gedekt!