Uitgebreide rechtsbijstand

U hebt bepaalde rechten en u laat ze niet gelden uit angst voor hoge gerechtskosten of allerlei beslommeringen of omdat u niet weet bij wie u terecht kunt.

Het verdedigen van uw rechten is een dure aangelegenheid : advocaat, deurwaarder, expert, gerechtskosten enz.

P&V biedt een dekking rechtsbijstand aan bij de meeste van haar verzekeringscontracten, maar voor sommige domeinen binnen uw privé- en beroepsleven hebt u belang om uw dekking door een verzekering Uitgebreide Rechtsbijstand te vervolledigen.

De uitgebreide rechtsbijstandsverzekering neemt de kosten en honoraria voor de verdediging van uw rechten op zich bij een geschil in één van de volgende domeinen:

   • Vorderingen tot schadevergoeding 
     Bv. wanneer u wordt aangereden als u de straat oversteekt
   • Uw strafrechtelijke verdediging
     Bv. wanneer u een pv voor een snelheidsovertreding ontvangt
   • Het personen- en familierecht
     Bv. bij echtscheiding door onderlinge toestemming
   • Het contractueel verbintenissenrecht
     Bv. wanneer u een computer hebt gekocht die voortdurend uitvalt
   • Het fiscaal recht
     Bv. wanneer u als loontrekkende het bedrag van uw belastingen wil betwisten
   • Het administratief recht
     Bv. wanneer u de weigering van een premie voor de isolatie van uw woning aanvecht
    • Het erf-, schenkings- en testamentrecht
     Bv. wanneer een schuldeiser van de overledene u verzoekt om facturen te betalen terwijl u       de nodige stappen hebt ondernomen om een erfenis te weigeren