Ongevallenverzekering

Een ongeval, zowel in het verkeer als simpelweg thuis of in een vereniging, is vlug gebeurd. De gevolgen zijn soms dramatisch: langdurige arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies en bij blijvende invaliditeit ook nog zware kosten voor verbouwingen en aangepast materieel (rolstoel, speciaal uitgeruste auto, enz.). Onze ongevallenverzekering biedt hiervoor de beste dekking.

• Deze ongevallenverzekering dekt kosten die niet zijn gedekt in een hospitalisatieverzekering of een arbeidsongevallenverzekering en die ook niet worden terugbetaald door het ziekenfonds.

• Qua dekking kiest u zelf de waarborgen: 
   U kiest eerst één of beide hoofdwaarborgen:
   • kapitaal bij overlijden
   • kapitaal bij blijvende invaliditeit
   die kunt aanvullen met een van de volgende waarborgen:
   • een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid
   • een dagvergoeding in geval van hospitalisatie
   • de medische kosten

• Er is geen medisch onderzoek vereist.

• Naast ongevallen thuis zijn ook verkeersongevallen en sportongevallen in de vrije tijd verzekerd.

• De uitkeringen worden niet belast.