PROPERTY : uw patrimoniumverzekering

De waarborg Property bevat een ruime basisdekking die de schade aan gebouw en inhoud dekt ingeval van brand-, storm- en hagelschade, elektriciteitschade, overstroming en aardbeving, waterschade, schade door stookolie, enz.

In functie van uw eigen professionele situatie kunt u de ruime basisdekking van Property nog aanvullen met een aantal keuzewaarborgen zoals:

  • overval, inbraak, betaling met valse biljetten,
  • accidentele schade aan koopwaar
  • schade of diefstal van vast of draagbaar elektronisch materiaal, 
  • een vergoeding indien u door een schadegeval uw handelsactiviteit tijdelijk niet verder kunt uitoefenen,
  • en nog veel andere …

En dit volgens het principe dat alles wat niet is uitgesloten, gedekt is.

De belangrijkste voordelen van de waarborg Property zijn dat:

  • alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.
  • de basisdekking geldt zowel voor het professioneel als voor het privé-gedeelte.
  • seizoensschommelingen in de voorraad worden opgevangen.
  • bij schade die een aantal dringende maatregelen vereist, kan u onmiddellijk op onze bijstand rekenen, dag en nacht, 7 dagen op 7 of u nu zwaar in de problemen zit, of alleen een paar ongemakken moet verduren die verband houden met uw woning.

Download hier onze brochure 'Ideal Business'