Rechtsbijstand Auto

Hopelijk raakt u als automobilist nooit in een geschil verwikkeld. Als het dan toch zo ver is, kunt u beroep doen op de rechtsbijstandverzekering. Onze rechtsbijstandverzekering behartigt uw belangen bij een geschil en bespaart u een hoop zorgen en kosten.

Onze rechtsbijstand vult uw polis Ideal auto perfect aan:

  • bij strafrechtelijke verdediging zult u verdedigd worden door een advocaat wanneer u een verkeersovertreding heeft begaan.

  • bij burgerrechtelijke verhaal zal onze rechtsbijstandsverzekeraar al het nodige doen om de schade die u hebt geleden terug te vorderen van de aansprakelijke persoon.

  • bij contractuele geschillen (problemen met garagist, koper, verkoper, …) kunt u een beroep doen op onze rechtsbijstandsverzekeraar om uw belangen te verdedigen.

  • bij insolventie van derden. Wanneer de tegenpartij over onvoldoende financiële middelen beschikt zal onze rechtsbijstandsverzekeraar u vergoeden.