Een diefstalverzekering

Jaarlijks worden tienduizenden gezinnen getroffen door een diefstal. Zij zijn niet enkel emotioneel, maar ook financieel slachtoffer. Een goede diefstalverzekering is daarom geen overbodige luxe.

De diefstalverzekering in Ideal Woning verzekert u tegen elke effectieve alsook elke poging tot diefstal, ongeacht hoe de dieven binnen geraakt zijn. Hij dekt niet enkel de gestolen goederen, maar ook de schade in huis aangericht door de inbrekers, vandalisme en homejacking.

Ideal Woning vergoedt:

  1. Ook dekking - in een gebouw - in geval van tijdelijke verplaatsing van de inhoud (bv tijdens vakanties, zakenreizen of tijdens een verblijf in het ziekenhuis) gedurende maximum 180 dagen per kalenderjaar - tot maximum 4.000 euro.
  2. Ook dekking bij diefstal met gewed of bedreiging op de persoon - tot maximum 2.500 euro
  3. In geval van verhuis in België, dekking op beide adressen gedurende maximum 60 dagen
  4. Waarden zijn verzekerd tot maximum 1.000 euro
  5. De limiet per voorwerp bedraagt 7.500 euro
  6. De vergoeding voor het geheel van de juwelen is beperkt tot 15% van het verzekerd kapitaal inhoud, met een maximum van 7.500 euro
  7. Ook dekking van diefstal van inhoud in bijgebouwen (zonder interne verbinding met het hoofdgebouw) tot maximum 2.500 euro

==> Bovendien kunt u deze waarborg aanvullen met een Pack Diefstal+ voor een nog betere bescherming tegen diefstal.