Onrechtstreekse verliezen

Omdat een schadegeval vaak onvoorziene kosten met zich brengt, kunt u ook die verzekeren. Deze kosten moet u niet bewijzen en ontvangt u bovenop uw schadevergoeding. Het kunnen kosten zijn zoals bijvoorbeeld telefoon-, port- en verplaatsingskosten die u hebt gemaakt.

Als u de waarborg Onrechtstreekse verliezen hebt afgesloten, verhogen wij uw vergoeding met 10%. Zo kunt u dus de extra kosten dekken die u door het schadegeval hebt opgelopen.

Voorbeeld:
Uw verwarmingsketel is uitgebrand. U ontvangt 2.413,00 Euro om dit toestel te vervangen. Bovenop deze schadevergoeding ontvangt u nog eens 10% (241,30 Euro) om uw onrechtstreekse schade te vergoeden indien u de waarborg “onrechtstreekse verliezen” hebt afgesloten.